Maturitní a učňovské obory

Poskytujeme výuku žádaných maturitních a učňovských oborů

28-42-L/01 Chemik operátor - farmaceutická výroba
čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9 325/2009-23.

Profil absolventa:

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon ve sféře podnikatel-ské i zaměstnanecké činnosti.

Studiem zaměření pro farmaceutickou výrobu se žáci připravují na řízení a ovládání chemických biochemických procesů při výrobě všech druhů lékových forem - kapslí, dražé, čípků, injekcí.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pro činnost při výrobě léčiv. Uplatní se jako chemický technik, chemik-technolog farmaceutické výroby, případně jako vývojový pracovník v institucích zabývajících se výrobou základních anorganických a organických vláken, výrobou lékových přípravků, farmaceutických substancí, kosmetiky apod.

Absolventi dovedou uživatelským způsobem využívat výpočetní techniku, orientují se v základech ekonomické stránky výroby a servisu alespoň na úrovni potřebné pro živnostenské podnikání nebo se také mohou ucházet o pomaturitní nebo vysokoškolské studium.