Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Cílem vzdělávání je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací podle zaměření buď na pohostinství, nebo na úsek technologie přípravy jídel, resp. na úsek obsluhy. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků, aby absolventi mohli samostatně vykonávat zvolené povolání ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. 
Hlavní předměty: stolničení, zařízení provozoven, technologie, potraviny a výživa, hospodářské výpočty, společenská výchova, ekonomika, cizí jazyk.
Odborný výcvik oboru vzdělání kuchař – číšník je realizován na provozních pracovištích. OV probíhá pod dozorem stanovených instruktorů. Kontrolu nad dodržováním učebních osnov a dalších náležitostí provádí učitel OV nebo vedoucí učitelka OV. Za konání produktivní práce dostávají žáci přiměřenou odměnu. Povinností školy je vybavit žáky OPP. SOŠ a SOU Neratovice provozuje OV i na pracovišti ve školní jídelně pod dozorem učitele OV.